Översättare

Ellen Berg

Ellen Berg var verksam som översättare, främst under 1930- och 40-talet. Förutom Frigyes Karinthy har hon översatt författare som Monica Dickens, Elizabeth Madox Roberts och Leonard Ehrlich.

Titlar på Nilsson förlag: En resa runt min hjässa

Jens Christian Brandt

Jens Christian Brandt är litteraturkritiker och specialiserad på den centraleuropeiska romanen under mellankrigsepoken. Han har bott i Tyskland under största delen av sitt liv och tidigare bland annat översatt Ingo Schulze.

Titlar på Nilsson förlag: Den svenske ryttaren, Transit

Maria Cederroth

Maria Cederroth är översättare från spanska, katalanska och engelska. Hon har även undervisat på översättarprogrammet vid Stockholms och Uppsala universitet. Tidigare har hon arbetat som journalist, främst inom kultur­området.

Titlar på Nilsson förlag: Som en sten i ett jordskred, Tecken som föregår jordens undergång, Kropparnas själavandring, Kungens trubadur, Rösterna från floden.

János Csatlós

János Csatlós (1920-1993) föddes i Ungern och komsom flykting till Sverige 1956. I bägge länderna var han verksam som lärare och översättare. Han erhöll flera fina utmärkelser, bland annat Svenska Akademiens tolkningspris och De Nios översättarpris.

Titlar på Nilsson förlag: Izas ballad

Stefan Danerek

Stefan Danerek arbetar som forskare, författare och översättare. I grunden är han språkvetare med en förkärlek för skönlitteratur. År 2006 dokto­rerade han i indonesiska med en av­hand­ling om litteraturen i Indonesien efter skiftet till demokrati 1999. Den innehåller bl.a. en utförlig analys av Eka Kurniawans Skönhet är ett sår.

Titlar på Nilsson förlag: Skönhet är ett sår, Tigermannen

 Aimée Delblanc

Aimée Delblanc, är översättare från tyska och har bott stora delar av sitt liv i Tyskland. Hon var i flera år projektledare för Litterära Översättarseminariet vid Södertörns hög­skola och samtidigt hand­ledare för den tyska gruppen. 2017 tilldelades hon Svenska Akademiens översättarpris och 2018 erhöll hon Förbundsrepubliken Tysklands förtjänst­orden för sina insatser som förmedlare av tysk litteratur och kultur.

Titlar på Nilsson förlag: Den tid då ljuset avtar, Follower, Metropol

Lars W. Freij

Lars W. Freij (1937–2013) var en av efterkrigstidens främsta översättare av tysk­språkig litteratur. Han tilldelades bland annat Svenska Akademiens översättarpris och Bundesverdienstkreuz för sin översättargärning att tillgängliggöra tysk litteratur.

Titlar på Nilsson förlag: Det sjunde korset

Karl Fägersten

Karl Fägersten (1880–1974) arbetade som lärare i latin, grekiska, tyska och historia. Vid sidan om var han verksam som översättare, framförallt av den stora tysk-judiska litteratur­skatten i mellankrigstidens Tyskland.

Titlar på Nilsson förlag: Oppermanns, Studentjubileet

Per Holmer

Per Holmer är författare till åtta romaner och översättare av över hundra böcker från danska, engelska, tyska och – framför allt – nederländska, bland annat den ”ocensurerade” Anne Franks dagbok (2005).

Titlar på Nilsson förlag: Däruppe är det tyst, Omvägen, Åkern är världen, Trädet och vinrankan, Inget i sikte

 Anna Hörmander Plewka

Anna Hörmander Plewka har jobbat som frilansande översättare från tyska till svenska sedan 2005. Efter en bachelorexamen i germanistik specialiserade hon sig på skönlitterära översättningar vid Södertörns högskola. Hon har tidigare översatt romanen Léon och Louise av Alex Capus.

Titlar på Nilsson förlag: Tschick, Arbete och struktur,  Jag kallade honom Slipsen

Nils Håkanson

Nils Håkanson är författare och översättare av framför allt rysk skönlitteratur. Han har också forskat på den översatta littera­­turens historia i Sverige och verkat som forskningsredaktör för Svenskt översättarlexikon.

Titlar på Nilsson förlag: Debutant

Nina Katarina Karlsson

Nina Katarina Karlsson är översättare från främst tyska men även engelska. Hon är utbildad på det skönlitterära översättarseminariet vid Södertörns högskola med tysk inriktning, samt har en filosofie magisterexamen i  litteratur­vetenskap, svenska och tyska.

Titlar på Nilsson förlag: Vedersakarens död

Claire B. Kaustell

Claire B. Kaustell är översättare och tolk från turkiskan. Bland de författare hon har översatt märks namn som Yasar Kemal, Mehmed Uzun, och nobelpris­tagaren Orhan Pamuk.

Titlar på Nilsson förlag: Institutet för tidsinställning av alla ur

Eva-Teresia Lundberg

Eva-Teresia Lundberg över­sätter från engelska och ungerska. Hon har en kandidatexamen i översättning från Stockholms universitet och läser för närvarande litterär översättning vid Akademin Valand i Göteborg. 

Titlar på Nilsson förlag: Dörren

Viveca Melander

Viveca Melander är översättare från italienska och franska. Hon har belönats med både priset till Albert Bonniers 100-årsminne och Elsa Thulins översättarpris.

Titlar på Nilsson förlagPåstår Pereira, Till Isabel, Tuktans ljuva år, Proleterka, Jag är bror till XX, De möjliga liven

Henrik B. Nilsson

Henrik B. Nilsson är förläggare, författare och översättare från tyska. Han har gått Lunds universitets författar­utbildning och romandebuterade 2009 med Den falske vännen.

Titlar på Nilsson förlag: Komedi i moll

Jens Nordenhök

Jens Nordenhök är översättare av litteratur från romanska språk. Han har erhållit ett flertal prestigefyllda utmärkelser, bland annat Svenska Akademiens översättarpris, De Nios översättarpris och priset till Albert Bonniers 100-årsminne. För sin Don Quijotfick han 2003 Letterstedtska priset för översättningar.

Titlar på Nilsson förlag: Don Quijote, Jag bekänner

Maria Nääs

Maria Nääs är verksam som översättare från spanska och engelska. Hon har en magisterexamen i nordiska språk från översättarprogrammet vid Uppsala universitet och bland hennes tidigare översättningar återfinns bland annat verk av Roberto Bolaño.

Titlar på Nilsson förlag: Om elegansen medan man sover

Maria Ortman

Maria Ortman (1939-2018) var översättare från ungerska, engelska och tyska. Hon belönades med ett flertal utmärkelser för sin översättargärning, bland annat Siftelsen Natur & Kulturs översättarpris 2014. Till hennes viktigare arbeten hör verk av Imre Kertész och Péter Nádas.

Titlar på Nilsson förlag: Resa i månljus, Det tredje tornet