Om elegansen medan man sover av Vizconde de Lascano Tegui

En fransk soldat återvänder till hemlandet efter ett antal års militärtjänstgöring i Afrika under slutet av 1800-talet. Det dekadenta livet har satt sina spår: han är ensam och besviken, en håglös man som drabbats av syfilis efter alltför många bordellbesök. I sin längtan efter en värld med mer skönhet och elegans störtar han i stället allt längre ner i sitt moraliska förfall. I form av lösryckta dagboksanteckningar – minnes-fragment – rör sig berättelsen otyglat mellan sexuella anekdoter, chockerande iakttagelser och existentiella begrundanden, och närmar sig obevekligen ett brotts fullbordan.

»Ett dolt geni inom argentinsk litteratur.»
Le Figaro

 

Läs mer om boken 

Läs mer om Vizconde de Lascano Tegui