Izas ballad av Magda Szabó

Efter en kort tids sjukdom avlider Etelkas man Vince, och hennes dotter Iza bestämmer sig då för att ta hand sin gamla mamma – en kvinna som har vigt hela sitt liv åt hem och familj. Modern lämnar det lilla huset på landet och flyttar in till Izas lägenhet i Budapest. Båda två är de angelägna om att göra sitt bästa av situa-tionen, men trots de goda föresatserna blir det inte som de tänkt sig. Under alldeles för lång tid har de levt helt skilda liv och har olika uppfattningar om det mesta. Missförstånd och konflikter uppstår, och klyftan mellan dem blir bara större och större.

”Ett verk med en förtjusande klarhet och ett tidlöst innehåll.”
– The Times

Läs mer om boken 

Läs mer om Magda Szabo