Den svenske ryttaren av Leo Perutz

En kylig vinterdag 1701 korsas vägarna för två män som båda är på flykt. Den ene är en tjuv, allmänt kallad Snapp­hanen, som gör allt för att undkomma galgen och den andre är den unge ädlingen Christian von Tornefeld, som deserterat från den sachsiska armén. Tornefeld ber sin  nyfunne vän att förmedla ett budskap om hjälp till sin  själs älskade, Maria Agneta, men det hela slutar med  att Snapphanen själv blir handlöst förälskad i henne. Beredd att göra allt för att vinna den vackra kvinnans hjärta bestämmer han sig för att i hemlighet byta identitet med Tornefeld, vars mål är att ansluta sig till den svenske kungens här.

Den svenske ryttaren förenar på ett briljant sätt pikaresk­romanens episodberättelser och rika persongalleri med en historisk berättelse om ett Europa i krig under 1700-­talet.


»Lika mycket en skräckroman med ett budskap som en bra och litterär bladvändare! »

–  Kirkus Review

 

Läs mer om boken 

Läs mer om Leo Perutz