Ahmet Hamdi Tanpinar

Ahmet Hamdi Tanpinar (1901–1962) föddes i Konstantinopel, nuvarande Istanbul. Förutom att vara en av Turkiets mest lästa och uppskattade författare var han också verksam som lärare och litteraturhistoriker. Han skrev både prosa och poesi, och gav även ut ett omfattande verk om 1800-talslitteraturen i Turkiet, som används än i dag. Institutet för tidsinställning av alla ur som gavs ut i original 1962 är Tanpinars mest kända och uppskattade verk och en av de viktigaste modernistiska romanerna inom turkisk litteratur.

 

 

Ahmet Hamdi Tanpinar på Nilsson förlag