Leo Perutz

Leo Perutz föddes 1882 i Prag, dåvarande Österrike-Ungern, som äldst bland fyra syskon i en familj med spansk-judiskt ursprung. I början av 1900-talet flyttade han till Wien där han efter studier på universitetet och ett års militärtjänst började jobba som statistiker och försäkringsmatematiker. Trots att han saknade utbildning i matematik gjorde han kometkarriär och kom att uppfinna en egen vida använd formel for prognostisering av livförsäkringstagares förväntade livslängd, die Perutzsche Ausgleichsformel. I några år var han anställd på försäkringsbolaget Assicurazioni Generali, samtidigt som sin landsman och författarkollega Franz Kafka. Sin lediga tid tillbringade Perutz gärna på något av de många kaféerna tillsammans med stadens konstnärer och bohemer. Där fick han möjlighet att diskutera litteratur och låta sig inspireras.
Debuten kom 1915 med Die dritte Kugel, som han skrev under en konvalescens efter en krigsskada. Under mellankrigstiden kom han att bli en av de mest lästa tyskspråkiga författarna och hans produktion bestod både av romaner, noveller och dramer, många av dem senare översatta till flera språk. En del av hans verk har även filmatiserats.
Vid den tyska annekteringen 1938 emigrerade Leo Perutz med sin familj till Palestina. Livet där blev emellertid inte riktigt som han hade tänkt sig, som assimilerad jude utan någon vilja att lära sig hebreiska hade han svårt för att finna sig tillrätta. Så småningom återvände han till Österrike, där han avled i Bad Ischl för exakt 60 år sedan, den 25 augusti 1957.

 

Leo Perutz på Nilsson förlag